Arrangementer

TeknoVest arrangerer nettverksseminarer for styrke den faglige kontaktflaten mellom institusjonene i nettverket og til klyngene og instituttsektoren i regionen. Ved at vi i felleskap finner frem til de gode utfordringene stimuleres det felles forskningsprosjekt. Noen av nettverksseminarene blir også benyttet til å diskutere videre strategi for hvordan TeknoVest kan gjøre det ennå bedre som et nyttig og konkret nettverk. TeknoVest deltar også på det årlige forskersymposiet i UH-nett Vest der en får anledning til å møte personer fra de andre delnettverkene i UH-nett Vest og drøfte felles utfordringer og muligheter.

 

2012

19. - 20. mars.                     Forskersymposium i UH-nett Vest (program)

 

2011

17. - 18. november            Maritim teknologi

Maritim sektor er viktig for industrien på Vestlandet. Moderne skip og installasjoner er i et kompleks samspill mellom mange typer teknologi som krever kompetanse i en lang rekke disipliner, noe som gjør forskningen i økende grad tverrfaglig. Nettverksseminaret ga en oversikt over aktuelle FoU-utfordringer og inspirerte til ideer om forskningsprosjekt innen simulering og store datamengder på skip og offshore.

 

21. - 22. mars                       Forskersymposium i UH-nett Vest

 

22. - 23.  februar                Snublesteiner i samarbeid

Et nettverksseminar der vi hadde utfordringene og snublesteinene i samarbeidet i fokus, spesielt forskingssamarbeidet i energi og miljø, og den felles mastergraden i programvareutvikling mellom HiB og UiB. Samlinga fungerte også som et strategiseminar der nettverket fikk tak i hva vi konkret kunne jobbe videre med.

  

2010

21. - 22. april                        Energi og miljø

Et nettverksseminar for å dele tanker om mulige nye samarbeidskonstellasjoner innen energi og miljø, og hvordan disse kan søke om finansiering og knyttes til instituttsektor og næringsliv.

 

23. - 24. mars                       Forskersymposium i UH-nett Vest

 

2009

16. – 17. mars                      Forskersymposium i UH-nett Vest

  

10. – 11. februar                Energi og miljø

Et arbeidsseminar som markerte starten på TeknoVest sin satsning på regional FoU. Fire pilotprosjekt i energi- og miljøteknologi med stor grad av interesseoverlapp mellom institusjonene ble identifisert og en videre strategi ble lagt.