TeknoVest er en del av UH-nett Vest

UH-nett Vest (Universitets - og høgskolenettverket på Vestlandet) ble opprettet 1. januar 2008 mellom fire institusjoner: Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund. Senere ble Høgskulen i Volda (april 2009) og Universitetet i Stavanger (juni 2014) medlemmer i nettverket. Men som kjent fusjonerte Høgskolen Stord/Haugesund, Høgskolen i Bergen og Høgskulen i Sogn og Fjordane til Høgskulen på Vestlandet fra 1. januar 2017. Det gjør at UH-nett vest teller i dag fire medlemmer, men styret har signalisert at de er åpne for å invitere inn andre instiusjoner.

Nettverket skal i første omgang styrke den faglige aktiviteten ved hver enkelt institusjon. De enkelte institusjonene skal fremdeles være egne, selvstendige institusjoner, og videreutvikle egne særtrekk og fortrinn. Men sammen skal vi ta en tydelig regional, nasjonal, og internasjonal rolle når det gjelder utdanning og forsking, der lærerutdanning og forskningssamarbeid har hovedfokus.

TeknoVest representerer den biten av UH-nett Vest som gjelder teknologi og naturvitenskap. TeknoVest inkluderer også Universitetet i Agder og Sjøkrigsskolen som ikke er med i UH-nett Vest, og har egen profilering og logo. Dette er ordnet gjennom egenandel såkorns- og overrislingsmidler og deltakelse på UH-nett Vests årlige forskersymposium.