Ledelse

TeknoVest blir ledet av en styringsgruppen som består av en representant fra hver institusjon/campus.
  • Geir Anton Johansen, leder for styringsgruppen og dekan ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag i Bergen, Høgskulen på Vestlandet
  • Øyvind Frette, instituttleder ved Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen
  • Stein Joar Hegland, dekan ved Avdeling for ingeniør- og naturfag i Sogndal, Høgskulen Vestlandet
  • Øystein Lund Bø, dekan ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet, Universitetet i Stavanger
  • Michael R. Hansen, dekan ved Fakultet for teknologi og realfag, Universitetet i Agder
  • Anne Isabelle Robbestad, dekan ved Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag i Stord/Haugesund, Høgskulen på Vestlandet
  • Ellen Berle, leder ved Avdeling for teknologi, Sjøkrigsskolen