Organisering av nettverket

TeknoVest er et stort nettverk som dekker de fleste fagmiljøene i teknologi og naturvitenskap ved høgskolene og universitetene på Vestlandet. Vi representerer derfor et mangfold i forskningsområder og utdanninger.

Som det styrende organet i nettverket er det nedsatt en styringsgruppe som møtes noen ganger i året.  Felles forskningsprosjekter og samarbeid om utdanninger i TeknoVest er satt i gang ved hjelp av nettverksseminarer og såkornsmidler fra UH-nett Vest, mens noen fagmiljøer har kontakt på tvers uavhengig av virkemidler i nettverket. Styringsgruppen i TeknoVest har sett at der finnes et potensial for å styrket samarbeid og arbeidsdeling mellom institusjonene i TeknoVest som kan gi merverdi for alle parter. Det jobbes derfor for at flere av forskerne skal bli kjent med nettverket og hvordan det kan brukes.