Utviklingen av TeknoVest

Vestlandskart

Uoffisielt startet nettverket med kurssamarbeid mellom Bergen Ingeniørhøgskole, nå Avdeling for ingenørutdanning ved Høgskolen i Bergen, og Universitetet i Bergen på 80-tallet. Innføringen av den såkalte kvalitetsreformen høsten 2003 gjorde utdanningssamarbeid mellom institusjonene langt lettere, og Teknologiutdanning på Vestlandet ble offisielt dannet i 2004. De første årene var all oppmerksomhet rettet mot felles rekruttering og synliggjøring av teknologiutdanningene i regionen, slik at potensielte studenter kunne få oversikt over de samlede mulighetene. Det ble lagt mye arbeid ned i å få mest mulig sømløse overganger mellom bachelor- og masterutdanningene på tvers av medlemsinstitusjonen, og synliggjøring av disse. Det ble også etablert tettere samarbeid om kurs og studieprogrammer. Økt konktakt mellom fagfolk på tvers av institusjonene førte i sin tur til at det også til at det ble etablert forskningssamarbeid.

Med opprettelsen av Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest) i 2008, tok TeknoVest en mer aktiv rolle for å stimulere til forskningssamarbeid, først innen energi og miljø hvor de fleste av medlemsinstitusjonene hadde FoU-virksomhet. Dette var vellykket og i 2011 ble arbeidet med å stimulere forskningssamarbeid utvidet til teknologi og naturvitenskap generelt.

Selv om det er mange fellesnevnere i medlemsinsitusjonenes forsknings- og utdanningsvirksomhet, så er det også stor grad av komplementaritet som allerede er utnyttet og som blir styrket. Medlemsinstitusjonenes satsinger og styrker henger selvfølgelig også sammen med de respektive byenes næringslivsprofil.