Mål for TeknoVest

TeknoVest skal være et konkret og nyttig nettverk på utdanning og forskning innen teknologi og naturvitenskap på Vestlandet.

TeknoVest har disse målene:

  • TeknoVest vil være med å styrke rekrutteringen av gode studenter til høyere realfagstudier gjennom å synliggjøre teknologisk orienterte studier i regionen og legge til rette for overganger mellom bachelor-, master- og PHD-program.
  • TeknoVest skal styrke samarbeidet mellom institusjonene for å fremme arbeidsdeling og konsentrasjon på emner og studieprogram.
  • TeknoVest skal stimulere til forskningssamarbeid innenfor naturvitenskap og teknologi gjennom å kartlegge samarbeidsmuligheter og arrangere nettverksseminar på avgrensede tema der det er potensial for økt samarbeid.
  • TeknoVest vil være med å jobbe for økt kontakt mellom UH-sektoren og næringslivet i regionen gjennom samarbeid med de lokale klyngene, instituttsektoren og andre aktører.
  • TeknoVest vil jobbe for å skaffe nettverket mer ressurser til virkemidler som kan styrke samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon oss i mellom uavhengig av hvordan UH-sektoren i regionen utvikler seg.
  • TeknoVest skal gi merverdi for medlemsinstitusjonene.