Felles rekruttering til teknologifagene

Medlemskontingenten i TeknoVest er merket felles rekrutteringstiltak. Vi ønsker å bidra som et av flere andre initiativ for å øke rekrutteringen til realfag- og teknologiutdanninger. Et viktig punkt for oss er også å rekruttere gode studenter til våre teknologiutdanninger og imøtekomme etterspørselen etter ingeniører, realister og teknologer til næringslivet på Vestlandet.

For å supplere hver enkelt sine lokale og nasjonale rekrutteringstiltak går vi sammen om:

  • Synliggjøring av teknologistudiene i regionene gjennom en brosjyre og nettside.
  • Tilrettelegging for sømløse overganger mellom bachelorprogram et sted og masterprogram et annet sted.
  • Synliggjøring av mulige overganger mellom bachelorprogram og masterprogram.
  • Lærerutveksling og samarbeid om fag.
  • Oppretting av flere teknologirettede masterprorgram.

Brosjyre og nettside er utarbeidet av Studieadministrativ avdeling på Universitetet i Bergen i kontakt med studieadministrasjonene på Universitetet i Agder, Høgskolen på Vestlandet, Sjøkrigsskolen og Universitetet i Stavanger.