Forskningsprosjekt i TeknoVest

På FoU finnes det flere samarbeidsprosjekter mellom medlemmene i TeknoVest, her er noen av de som har fått starthjelp gjennom forskerseminar og/eller såkornsmidler i TeknoVest.

 

SAMARBEIDSPROSJEKTER I TEKNOVEST SOM HAR FÅTT EKSTERN FINANSIERING

Modelldriven utvikling av maritime simulatorar

Prosjektleder: HiÅ

Deltagere: HiÅ, HiB, Offshore Simulator Centre AS og RUnit Software AS

Finansiering: RFF Midt-Norge (forprosjekt)

 

Sanntidsovervåking av ballastvann med Flow Cytometry (2011-2014)

Prosjektleder: Førsteamanuensis Ingunn Alne Hoell (HSH)

Deltagere: Knutsen OAS Shipping A/S, Uni Research, HSH

Finansiering: VRI Rogaland (forprosjekt) og MAROFF brukerstyrt innovasjonsprosjekt på 9 MNOK (50 % Knutsen OAS Shipping, 50 % NFR)

 

Safety and Environmental Consequences of Unintended Releases from Offshore CO2 Pipelines (2010-2013)

Prosjektleder: Professor Guttorm Alendal (UiB)

Deltagere: UiB, HSH, HiB, Plymouth Marine Laboratory , Heriot-Watt University , Uni Research, Polytech, Gassco, HSF

Finansiering: CLIMIT (12.2 MNOK) og Gassco (1.6 MNOK)