Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet har tre ulike nærregioner som har forskjellige satsninger på teknologi og naturfag.

Avdeling for ingeniør- og økonomifag, nærregion Bergen har et strategisk forskningsprogram og har Senter for nyskaping knyttet til avdelingen.

Strategisk forskningsprogram:

• Programvareutvikling for distribuerte systemer.

Øvrige prioriterte forskningsområder på avdelingen:

• Kommunikasjonssystemer

• Teknologiledelse

• Miljø- og energiteknologi

• Eiendomsdesign og arealplanlegging

• Medisinsk laboratorieteknologi

 

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag, nærregion Stord/Haugesund har følgende FoU-program med sine underprosjekter:

• Anvendt IT (AIT)

• Konsekvensanalyser for Regional Utvikling (KARU)

• Petromaritim FoU (PM-FoU)

• Teknisk Sikkerhet (TS)

 

Avdeling for ingeniør- og naturfag, nærregion Sogn og Fjordane har satsinger innen:

• Landskapsplanlegging med landskapsanalyse og restaureringsøkologi

• Geologi og geofare med fokus på tidlig varsling av skred

• Fornybar energi gjennom miljøkonsekvenser, økonomi og arealplanlegging

• Automatiseringsteknikk med fokus på sanntidskommunikasjon i distribuerte styresystem