Universitetet i Stavanger

Det teknisk- naturvitenskaplige fakultet har følgende programområder:  

  • Helseteknologi
  • Mathematical and Physical Modelling
  • Understanding Petroleum Systems
  • Clean Fuel and Petroleum Production by Application of Nanomaterials and Nanotechnology
  • Geographic information systems and interdisciplinary studies
  • Bioaktiv
  • Tverrfaglige analyser av økonomiske forhold og samfunnskritiske funksjoner i risikostyring
  • Bærekraftige energiløsninger
  • Beregningsmetoder i offshoreteknologi