Universitetet i Bergen

Universitetets to hovedsatsinger er på marin forskning og utviklingsrelatert forskning. Ved siden av disse tematiske områdene vil Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet rette satsinger spesielt inn mot områder som holder spesiell høy kvalitet, har stort behov for faglig fornyelse og nye fagområder under utvikling, gjerne tverrfaglige eller flerfaglige. Spesielt kan disse nevnes:

  • Nanovitenskap
  • Informatikk inkludert bioinformatikk
  • Sarssenteret
  • Molekylærbiologi
  • Geobiologi