Teknologiutdanning på Vestlandet

HSH_nautikk
Vil du ha en spennende fremtid med en engasjerende jobb? Da trenger du utfordringer. Om du velger å studere teknologiske fag kommer utfordringene på løpende bånd. Kreativitet og evne til problemløsing er viktige egenskaper for å lykkes.

Ved utdanningsinstitusjonene på Vestlandet finnes mange muligheter innen de teknologiske fagene. Velger du en ingeniørutdanning ved høgskolene får du et studium som er spisset mot det du skal bli, for eksempel innen data, elektronikk eller marinteknikk. Et bachelorstudium innen teknologi ved et av universitetene tilsvarer en ingeniørutdanning på en høgskole og gir et bredt, faglig og teoretisk fundament som vil kunne gi mange valgmuligheter i arbeidslivet.

Flere muligheter ved master

Ved universitetene i Agder, Bergen og Stavanger kan du bygge på med et masterstudium etter bachelorgraden. Innen enkelte retninger kan du også ta mastergrad ved Høgskulen på Vestlandet. Om du tar et ingeniørstudium ved en høgskole, kan du velge å ta en toårig mastergrad ved et universitet etterpå. Med en mastergrad i teknologi får du en bred akademisk kompetanse og en attraktiv spesialisering, tilsvarende den gamle sivilingeniørtittelen. Du får fordype deg i faget ditt og enda flere muligheter på arbeidsmarkedet. Vi utvikler hvert år plansjer som viser overganger mellom bachelorutdanningene og masterutdanningene på Vestlandet, disse kan du finne under de ulike temaene i venstremenyen.