Forskning innen teknologi og naturvitenskap på Vestlandet

TeknoVest vil fremme forskning og forskningssamarbeid innen teknologi og naturvitenskap på Vestlandet.

Vi vil stimulere til forskning og utvikling (FoU):

  • Som har bakgrunn i og styrker utdanningsinstitusjonene sine egne satsinger og fagmiljø.
  • Der forskerne selve ser potensialet i å starte opp eller øke aktiviteten.
  • For å styrke subkritiske forskningsmiljø og føre komplimenterende og parallelle fagmiljø sammen.
  • Som naturlig hører til Vestlandet som region - vi bør satse på det vi er best til.
  • Der vi ser mulighet for ekstern finansiering.
  • Som del i en langsiktig tenking om å styrke grunnlaget for verdiskaping i en stadig mer kunnskapsbasert industri.