Sikkerhet, brann, planlegging og ledelse

Brann1
Som branningeniør får du kunnskap om prosessene som styrer en brann. Som HMS-ingeniør vil du være innom viktige tema som systematisk HMS-arbeid, fysiske, kjemiske og biologiske faktorer i arbeidsmiljøet.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er etterspurt i arbeidslivet. Dette er et sterkt økende behov, både i næringslivet og det offentlige, for teknologisk kompetanse i kombinasjon med økonomi, sikkerhet prosjektledelse- og kontrastkompetanse. Alle bedrifter skal vurdere risiko for sine produkter, produksjon og tjenester. Personer med utdannelse innen kvalitets- og sikkerhetsledelse er etterspurt i arbeidslivet.

På bachelornivå er det mulig å velge mellom branningeniør og HMS-ingeniør på Høgskulen på Vestlandet - Haugesund. Som branningeniør får du kunnskap om prosessene som styrer en brann. Som HMS-ingeniør vil du være innom viktige tema som systematisk HMS-arbeid, fysiske, kjemiske og biologiske faktorer i arbeidsmiljøet. Høgskolen på Vestlandet - Haugesund tilbyr også en master i Fire Safety/Brannsikkerhet.

På masternivå er det flere muligheter ved Universitetet i Stavanger. Industriell teknologi og driftsledelse er én slik mulighet. Dette er et tverrfaglig studium som er bygget opp rundt emner som drift og vedlikehold, tilstandsovervåking, prestasjonsmåling og kvalitet.
Samfunnssikkerhet er et nytt fagområde der en studerer uønskede hendelser og påkjenninger som det moderne samfunnet utsettes for.