Olje, gass og kjemi

0031321
Vil du jobbe med de mest spennende teknologiske utfordringene i dette århundret? Vil du studere der hvor arbeidsplassene i olje- og gassnæringen finnes? Tenk på hvor viktig olje- og gassutvinningen er for Norge. Og hvor mye CO2-frie gasskraftverk vil ha å si for miljøet.

Olje- og gassindustrien gjør utstrakt bruk av høyteknologi og er i mange sammenhenger ledende i utviklingen av ny teknologi som også får bred anvendelse i annen industri eller i samfunnet generelt. Store utfordringer som ligger innen datateknologi, allmenn IKT og innen miljøvern og helse, finnes nettopp i denne næringen. Utfordringene i olje- og gassindustrien er knyttet til vår framtidige energiproduksjon, og det er på dette området vi vil finne mange av de mest spennende teknologiske utfordringene i dette århundret.

Utdannings- og forskningsinstitusjonene på Vestlandet er i front når det gjelder de viktigste kunnskapsområdene for olje- og gassnæringen. Dette er petroleum- og prosessteknologi, geologi, geofysikk, kjemi og undervannsteknologi. På Vestlandet tilbys det solide treårige og femårige utdanninger innenfor alle disse områdende, samtidig som det er her 75 % av arbeidsplassene i næringen er. Hvorfor ikke studere der hvor arbeidsplassene finnes?