Maskin- og marinteknikk

skip_ betale honnorar
Bli med og skap industrieventyr! Ny teknologi i godt samspill med skip, systemer og nye spennende materialkombinasjoner. Maritim næring har mange arbeidsplasser både til sjøs og på landjorden, og de nødvendige utdanningene finner du på Vestlandet.

Spennende utfordringer står i kø. Nordområdene med kulde, is og sårbar natur, utbygging på store havdyp, miljø og sikkerhet er eksempler på utfordringer med behov for nye innovasjoner du kan være med på å realisere.

Med maskinteknisk fagkrets blir du som poteten og kan brukes til alt. Dersom du ønsker en spesialisering finnes det mange muligheter på Vestlandet. Du kan for eksempel velge mariningeniør og ta del i utregning, konstruksjon, drift og vedlikehold av blant annet offshoreinstallasjoner, skip og havbruk.

Skipsdesign går ut på å utvikle komplette sjøbaserte løsninger; fra enkle fritidsbåter til komplekse flytende plattformer. Velger du produksjonsteknikk, får du både kommersiell og teknologisk ballast. Utdanningen legger vekt på blant annet maskintekniske fag, produktutvikling, industriell og internasjonal markedsføring.

Om du velger nautikk og tar navigatørsertifikat kan du inngå i ledergruppa om bord på de fleste typer fartøy. Arbeidsoppgavene her kan være planlegging og navigering av seilas. Simulatortrening står sentralt i studiet.