Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Computer Network
Fagområdet informasjon- og kommunikasjonsteknologi er i rivende utvikling. Vi beveger oss med raske skritt mot en verden med stadig mer tråløs kommunikasjon. De fleste systemene som utviklet i dag tilbyr distribuerte tjenester til brukere, alt fra nettbank, varsling om fotballresultater på mobiltelefonen eller nettbaserte spill.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) betegner systemer for innhenting, overføring, bearbeiding, lagring og presentasjon av informasjon.

Utvikling av avanserte IKT-løsninger krever datafaglige kunnskaper som bygger på god matematisk forståelse for metodene som benyttes. Ofte handler det om å løse problemer og utfordringer ved hjelp av datamaskiner. Problemene kan stamme fra mange grener innenfor vitenskap, teknologi, industri, næringsliv og underholdning. For å kunne tilpasse seg eller skape nyvinningene i faget, trengs det kunnskap om teknisk utstyr og metoder som er i bruk i dag - samtidig som det er viktig med en grunnleggende forståelse for prinsippene bak teknologien.

Mens ingeniørutdanning innen datafag vil lære deg å utvikle og modernisere programmer, vil en spesialisering i datavitenskap gi deg innsikt i det matematiske grunnlaget for IKT-løsninger. På Vestlandet har du mange muligheter til å skaffe deg ulik kompetanse innen IKT. Se utdanningsinstitusjonenes hjemmesider for mer informasjon.