Havbruk

UNIVERSITETET I BERGEN
Norsk havbruk representerer store verdier med hensyn til arbeidsplasser og bosetting langs kysten. Det er en av Norges mest internasjonale næringer, samtidig som produksjonen er lokalt forankret. I løpet av de siste 30 årene har havbruksnæringen utviklet seg til å bli verdens ledende eksportør av laks og ørret.

Hvilke økologiske konsekvenser har fiske, fangst og oppdrett? Hva er de økologiske betingelsene for å holde egg, larver, yngel og fisk i kultur? Hvordan møter vi fremtidige utfordringer i forhold til sykdom? Hvordan påvirker miljøhensyn lønnsomheten til havbruksnæringen? Kan ny kunnskap og teknologi komme til å skape forandringer i havbruket på lengre sikt? 

Havbruksnæringen er utpekt som nasjonalt satsingsområde i Norge, og den opplever for tiden en stor vekst med gode jobbmuligheter. Det globale konsumet av sjømat har vokst kraftig de siste årene, og det forventes stadig å øke i tiden fremover. Fremtidens vekst innen sjømat må baseres på oppdrett. Da er det fine samspillet mellom teknologi, miljø, vannkvalitet og organismenes trivsel oppskriften for å få til godt havbruk.

Beliggenheten til utdanningsinstitusjonene gjør det naturlig at det finnes et hav av utdanningsmuligheter innenfor havbruk på Vestlandet. Utdanningene gjør deg i stand til å møte kravene til økt kompetanse fra en raskt voksende bransje innen oppdrett av fisk, utvikling av nye arter i havbruk og foredling av marine produkter.

Regionen er et senter for bedrifter innen oppdrett, fiskeri og foredling av marine produkter, og utdanningsinstitusjonene  har samarbeid med flere av dem.

Det er også naturlig at Norges største og ledende fagmiljø innen marinbiologi er plassert på Vestlandet sammen med hovedsamarbeidspartnere som Havforskningsinstituttet og Nasjonalt institutt for ernæring og sjømatforskning.