Fysikk, matematikk og elektro

iStock_000005614787Large
Fremtiden vil by på teknologiske utfordringer vi foreløpig ikke kan forestille oss. Derfor er det viktig med gode utdanninger innen disse fagområdene slik at utviklingen kan drives fremover.

Fysikk og matematikk er grunnleggende fag og utdanningsveier som gir mange muligheter.Matematikk er grunnlaget for all teknisknaturvitenskaplig utdanning. Matematikk er sagt å være naturens språk. Ved hjelp av matematikkenstrukturerer og organiserer vi den verden vi lever i, deriblant naturen og teknologien. Matematikk har etter hvert også fått økende betydning for biologi og medisin, for eksempel medisinskbildebehandling og modellering av biologiske systemer.

Om du velger en utdannelse innen fysikk får du innsikt i det teoretiske grunnlaget for fysikken samt eksperimentelle metoder og naturvitenskapelig og teknologisk bruk av faget. Fysikk tar for seg hele naturen – fra det indre i atomkjernene til de fjerneste galaksene – og er kilden til utvikling av all moderne teknologi.

Elektronikken har vært viktig for mange av oppfinnelsene i det forrige århundret og inngår istadig mer av det vi bruker til daglig. På Vestlandet kan du velge mellom flere utdanninger innen elektro. Vil du vite mer om hvordan vi kan utnyttevannkraft på en best mulig måte? Eller vil du arbeide mer med teoretisk elektronikk?