Fysikk, matematikk og elektro

iStock_000005614787Large
Fremtiden vil by på teknologiske utfordringer vi foreløpig ikke kan forestille oss. Derfor er det viktig med gode utdanninger innen disse fagområdene slik at utviklingen kan drives fremover.

Hvordan hadde hverdagen din vært uten mobiltelefon, bredbånd, TV, datamaskin og nettbrett? På alle kanter er vi omringet av produkter som inneholder elektroniske komponenter, og de fleste bedrifter og privatpersoner i vår tid er avhengige av elektronikk. 

Få andre yrkesgrupper har i løpet av din levealder endret folks hverdag mer enn elektroingeniørene. De har utviklet mye av det vi i dag tar for gitt innenfor kommunikasjonssystemer. Elektronikk er basert på fysikk og matematikk, som sammen danner fundamentet for all moderne teknologi. Kandidater med solide kunnskaper i matematikk og fysikk er mangelvare på arbeidsmarkedet.

Fysikk og matematikk er grunnleggende fag og utdanningsveier som gir mange muligheter. Matematikk er grunnlaget for all teknisk-naturvitenskaplig utdanning. Matematikk er sagt å være naturens språk. Ved hjelp av matematikken strukturerer og organiserer vi den verden vi lever i, deriblant naturen og teknologien. Matematikk har etter hvert også fått økende betydning for biologi og medisin, for eksempel medisinsk bildebehandling og modellering av biologiske systemer.

Om du velger en utdannelse innen fysikk får du innsikt i det teoretiske grunnlaget for fysikken samt eksperimentelle metoder og naturvitenskapelig og teknologisk bruk av faget. Fysikk tar for seg hele naturen – fra det indre i atomkjernene til de fjerneste galaksene – og er kilden til utvikling av all moderne teknologi.

Elektronikken har vært viktig for mange av oppfinnelsene i det forrige århundret og inngår i stadig mer av det vi bruker til daglig. På Vestlandet kan du velge mellom flere utdanninger innen elektro. Vil du vite mer om hvordan vi kan utnytte vannkraft på en best mulig måte? Eller vil du arbeide mer med teoretisk elektronikk?