Fysikk, matematikk og elektro

iStock_000005614787Large
Fremtiden vil by på teknologiske utfordringer vi foreløpig ikke kan forestille oss. På alle kanter er vi omringet av produkter som inneholder elektroniske komponenter, og de fleste bedrifter og privatpersoner har gjort seg avhengige av elektronikk. Få andre yrkesgrupper har i løpet av din levealder endret folks hverdag mer enn elektroingeniørene.

Fysikk og matematikk er grunnleggende fag og utdanningsveier med mange muligheter. Matematikk er grunnlaget for all teknisk-naturvitenskaplig utdanning. Matematikk er sagt å være naturens språk. Ved hjelp av matematikken strukturerer og organiserer vi den verden vi lever i, deriblant naturen og teknologien. Om du velger en utdannelse innen fysikk får du innsikt i det teoretiske grunnlaget for fysikken, samt eksperimentelle metoder og naturvitenskapelig og teknologisk bruk av faget. Fysikk tar for seg hele naturen - fra det indre i atomkjernene til de fjerneste galaksene - og er kilden til utvikling av all moderne teknologi.

Elektronikken har vært viktig for mange av oppfinnelsene i det forrige århundre - og inngår i stadig mer av det vi bruker til daglig. På Vestlandet kan du velge mellom flere utdanninger innen elektro. Vil du vite mer om hvordan vi kan utnytte vannkraft på en best mulig måte? Eller vil du arbeide mer med teoretisk elektronikk? Les mer om de ulike studieretningene på studiestedenes hjemmesider.