Bygg

iStock_000006153679Large
Har du lyst til å være med å forme omgivelsene rundt deg? Er du interessert i å tegne, beregne, bygge, installere, lede og planlegge?

Byggingeniørene spiller en nøkkelrolle i byggenæringen. Et moderne samfunn har til enhver tid behov for byggingeniører som kan komme med nye ideer og løsninger, planlegge, bygge nytt og vedlikeholde eksisterende byggverk. I dag er det behov for dobbelt så mange byggingeniører enn det som utdannes per år. Arbeidsmulighetene er derfor svært gode.

Hvis du utdanner deg innenfor bygg får du mulighet til å ta vare på de eksisterende og konstruere nye bygg, slik at de blir gode å bo og arbeide i og pene å se på. Du vil også kunne bygge veier, uteområder og andre anlegg, som gjør at mennesker og samfunn kan kommunisere lettere og fungere bedre.

Utdanning i bygg gir spennende muligheter for deg som er interessert i planlegging, prosjektering og drift av bygninger og byer, veier, broer, plattformer, tårn og konstruksjoner. Du lærer mye om infrastruktur i samfunnet, samspillet mellom planlegging, beregning og dimensjonering, og du får en omfattende datakompetanse. Du vil få erfaring med å samarbeide med andre, markedsføre prosjektene dine, og du får inngående kunnskaper om ulike materialer.