Teknologi

Ved utdanningsinstitusjonene på Vestlandet finnes mange muligheter innen de teknologiske fagene. Velger du en ingeniørutdanning ved en av høgskolene får du et studium som er spisset mot det du skal bli, for eksempel innen data, elektronikk eller marinteknikk. Et bachelorstudium innen teknologi ved et universitet tilsvarer en ingeniørutdanning på en høgskole og gir et bredt, faglig og teoretisk fundament som vil kunne gi mange valgmuligheter i arbeidslivet. Se Teknovestbrosjyren 2015 - 2016